Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

 • Mái xếp lượn sóng 02

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 04

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 03

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 01

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 05

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 07

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 09

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 10

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.
 • Mái xếp lượn sóng 08

  Liên hệ

  –  Khung mái che được làm từ :nhôm hợp kim, innox, sắt sơn tĩnh điện. –  Với vật liệu vải bạt mái che như: bạt tata Nhật, Bạt simili, ngoài ra một số loại vải bạt có độ bền cao với thời gian.